OKABİLDER

Olay Kaza Her Türlü Anlaşmazlıkları Araştırma ve Bilirkişilik Derneği


Dernek Sicil: 06-136-084

Kutlu Sokak 5/F Çankaya/Ankara

Telefon: +90 532 246 20 22

e-mail: okabilder@gmail.com